ST. PETER THE APOSTLE CATHOLIC CHURCH

© 2014  Rev. E. Traczyk, S.Ch.

2907 Woodall Rodgers Fwy
Dallas, Texas 75204
214.855.1384

Services

Welcome! Witamy!

 

Weekday Masses

Monday - Friday:

7:00 PM

 

Private adoration of the Blessed Sacrament one hour before each weekday Mass.

 

 

Welcome to the home page for St. Peter The Apostle Roman Catholic Community in Dallas, Texas. Pope Benedict XVI stated in 2010: “The world of digital communication, with its almost limitless expressive capacity, makes us appreciate all the more St. Paul’s exclamation: “Woe to me if I do not preach the Gospel” (1 Cor 9:16) [...] as new technologies create deeper forms of relationship across great distances, they are called to respond pastorally by putting the media ever more effectively at the service of the Word.”

 

May God bless all our visitors. We hope you find something here to bring you back again to the value of the Gospel, to the  Church and our Community.

 

Our mission as Roman Catholics united in faith at St. Peter the Apostle Parish in Dallas, Texas is to help bring God to people and people to God. Through evangelization, education and being of service to each other, we strive to make our parish community a holistic community in body, mind and spirit. It is our goal to develop, support, encourage and empower one another in our parish ministries, so that each person can reach their human and Christian potential. We are enthused about the future of St. Peter Parish and the whole Catholic Church and we pledge our participation in that future. We seek dialogue and open communication with all parishioners in fulfilling the needs of our parish. While recognizing the cultural diversities in our community, we will strive to bring all people together in Christ under a common bond of faith, hope and love.

In our community

 

Saturday Vigil:

6:00 PM (Polish)

 

Sunday Masses

9:00 AM (English)

11:00 AM (Polish)

 

Sacrament of Reconciliation

before Mass.

The First Catholic Church for African-Americans in Dallas, est. 1905.
Centrum duszpasterstwa w języku polskim w Dallas od 1986 roku.

During November…

Spend some time reflecting on those who have been close to you, who have died, and are now with the Lord. Slowly read this scripture passage — Wisdom 3:1-3: But the souls of the righteous are in the hand of God, and no torment will ever touch them. In the eyes of the foolish they seemed to have died, and their departure was thought to be a disaster, and their going from us to be their destruction; but they are at peace.

Remember one person close to you who has died. Bring this person’s image into your mind’s eye. As you remember his or her life, imagine the Lord Jesus escorting the person into heaven at the time of death. Finally, imagine this loved one waiting for you. Know that when your time of passing comes, the Lord and your loved ones who have gone before you will escort you into the kingdom of heaven. End your short remembering with this prayer:

Lord, you are the resurrection and the life. You promised that whoever believes in you will never die. Lord, through the power of your rising, help me believe in my own resurrection.  Amen.

May we spend our earthly pilgrimage filling our minds with the thoughts of heaven, so that when we finally cross over into eternal life, the images we see may not be foreign, startling or strange.  Let us pray that we, too, may be able to say: “My God, I know this place.  I am home.” - Fr. Thomas Rosica, SCB. (Salt and Light TV)

LISTOPAD: MODLITWA ZA ZMARŁYCH

Każdego roku, miesiąc listopad poświęcony jest modlitewnej pamięci za zmarłych. Kościół zachęca nas do modlitwy dziękczynnej za ich życie w duchu przebaczenia i pojednania.    

 

Prawda o przemijaniu tego, co widzialne i trwaniu tego, co niewidzialne zmusza do refleksji nad tym kim jest człowiek. Bo jeśli człowiek jest tylko tym, co widzialne, to nie ma dla niego nadziei i szybko przeminie bez śladu, bo krótkie jest życie człowieka. Jeśli jednak człowiek ma w sobie także to, co niewidzialne, to nigdy nie umrze cały, ale będzie trwał. Nasza nadzieja opiera się właśnie na przekonaniu, że mamy nie tylko przemijające ciało, które otrzymaliśmy od tego świata, ale także nieprzemijającą duszę, którą otrzymaliśmy od Boga w chwili swego poczęcia. Mieliśmy zatem swój początek, ale nie będziemy mieli końca. Prawda o przemijaniu, czyli o nieuchronnej śmierci uczy nas tego, że nasze miejsce nie jest na ziemi, ale w niebie i że przez ziemię tylko przechodzimy, a trwałe mieszkania mamy przygotowane w niebie. Nie wolno zapominać o przemijaniu ludzkiego życia, żeby nas śmierć nie zaskoczyła, ale raczej żebyśmy to my ją zaskoczyli—witając z radością.

 

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła. Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych. Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic

 

“Śmierć dosięga tylko tego, co jest czasowe, nikłe, a nie dosięgnie tego, co jest wieczne. Może ci dać wymówienie z twego doczesnego domu, lecz nie pozostaniesz na bruku. Jest jeszcze zawsze dom Ojca.”  -- Quoist

 

11 LISTOPADA: NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

„Półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofiarnych, znalazło swój triumf w dniu dzisiejszym. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po długiej, ciężkiej nocy cierpień.” – Józef Piłsudski

November