ST. PETER THE APOSTLE CATHOLIC CHURCH

© 2014  Rev. E. Traczyk, S.Ch.

2907 Woodall Rodgers Fwy
Dallas, Texas 75204
214.855.1384

Services

Welcome! Witamy!

 

Weekday Masses

Monday - Friday:

7:00 PM

 

Private adoration of the Blessed Sacrament one hour before each weekday Mass.

 

 

Welcome to the home page for St. Peter The Apostle Roman Catholic Community in Dallas, Texas. Pope Benedict XVI stated in 2010: “The world of digital communication, with its almost limitless expressive capacity, makes us appreciate all the more St. Paul’s exclamation: “Woe to me if I do not preach the Gospel” (1 Cor 9:16) [...] as new technologies create deeper forms of relationship across great distances, they are called to respond pastorally by putting the media ever more effectively at the service of the Word.”

 

May God bless all our visitors. We hope you find something here to bring you back again to the value of the Gospel, to the  Church and our Community.

 

Our mission as Roman Catholics united in faith at St. Peter the Apostle Parish in Dallas, Texas is to help bring God to people and people to God. Through evangelization, education and being of service to each other, we strive to make our parish community a holistic community in body, mind and spirit. It is our goal to develop, support, encourage and empower one another in our parish ministries, so that each person can reach their human and Christian potential. We are enthused about the future of St. Peter Parish and the whole Catholic Church and we pledge our participation in that future. We seek dialogue and open communication with all parishioners in fulfilling the needs of our parish. While recognizing the cultural diversities in our community, we will strive to bring all people together in Christ under a common bond of faith, hope and love.

In our community

 

Saturday Vigil:

6:00 PM (Polish)

 

Sunday Masses

9:00 AM (English)

11:00 AM (Polish)

 

Sacrament of Reconciliation
before Mass.

 

The First Catholic Church for African-Americans in Dallas, est. 1905.
Centrum duszpasterstwa w języku polskim w Dallas od 1986 roku.

EASTER 2014

He is Risen, Alleluia! Rejoice Heavenly powers!

Sing choirs of Angels! Exult, all creation around God’s throne!

Jesus Christ, our King, is risen!

Sound the trumpet of salvation!

(The Exultant, Easter Vigil)

These words, each year, announce the joy of the   Resurrection at the Easter Vigil as we begin our Easter celebration. We, like the Apostles, will go to the tomb and find it empty. We, like them, will proclaim to all the world, Christ is Risen! Truly he is risen, Alleluia, Alleluia!

Easter is a time to celebrate the gift of Eternal Life. As the earth begins to burst forth with new life, so too do we, as we rejoice in Christ’s victory once and for all, over sin and death. There is no other celebration like this one; it is the Central Feast of our Faith. May you celebrate and enjoy each day of this Easter Season.

I wish all of you the blessings of the Risen Lord. May He always fill your lives with peace and joy. We echo the words of Blessed Teresa of Calcutta who said: „Never let anything so fill you with sorrow that you forget the joy of Christ risen.”

A Blessed Easter!

Rev. Edward Traczyk, S.Ch.

 

 

RADOSNEGO ALLELUJA!

 

Wesoły nam dzień dziś nastał, którego z nas każdy żądał;

Tego dnia Chrystus Zmartwychwstał. Alleluja, Alleluja!

Przez Twe święte zmartwychwstanie

Daj nam grzechów odpuszczenie,

A potem duszne zbawienie. Alleluja, Alleluja!

Jak śpiewamy w starej pieśni wielkanocnej, zajaśnia nam nowy dzień, przepełniony radością ze Zmartwychwstania Pańskiego. Śmierć nie ma już dłużej władzy nad nami. Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie Zmartwychwstał! Niech rozgłaszają tą radosną wieść bijące dzisiaj dzwony. Bóg wypełnił swoją obietnicę, nasze grzechy zostały odkupione. Zwyciężyło życie wieczne i nasze zwycięstwo jest teraz pełne. Z okazji Święta Zmartwychwstania Pańskiego najważniejszego w naszej wierze, mamy zaszczyt złożyć Wam serdeczne życzenia—radosnych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Alleluja! Szczęść Boże!

 

  Ks. Edward Traczyk, S.Ch.

 

 

TRIDUUM

 

HOLY THURSDAY - WIELKI CZWARTEK - Ostatnia Wieczerza – 7:00 (E/P)

 

GOOD FRIDAY - WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ - 6:00 (E), 7:30 (P)

HOLY SATURDAY - WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC - WIELKANOC - 8:00pm (E/P)

BŁOGOSŁAWIENIE POKARMÓW WIELKANOCNYCH – WIELKA SOBOTA - [11:00am, 12:00pm, 1:00pm, 2:00pm]

BLESSING OF THE FOOD FOR EASTER - HOLY SATURDAY  

 

RESURRECTION MASS PROCESJA REZUREKCYJNA - 7:00am (P)

EASTER SUNDAY MASS - WIELKANOC - 9:00am (E), 11:00am (P)

 

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ I DLATEGO W KAŻDEJ SYTUACJI NAJŁATWIEJ SPOTYKAJĄ GO CI, KTÓRZY NAJBARDZIEJ KOCHAJĄ. Nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się już zamknięte w grobie….

 

WSZYSTKIM NAM - ludziom tej ziemi - naszej Parafialnej i Polonijnej Wspólnocie, Zmartwychwstały powtarza słowa, które wypowiedział w ów wielkanocny poranek: Nie bójcie się! Oto ja pozostaję z Wami! Chrystus powraca do nas po zmartwychwstaniu nie po to, by się „ pochwalić „, że żyje i że śmierć nie ma już nad Nim władzy lecz by nas upewnić, iż Bóg nadal kocha człowieka. Jego marzeniem jest to, byśmy Go naśladowali, czyli byśmy tak mądrze myśleli i tak dojrzale kochali, jak On nas tego nauczył. Tylko wtedy Jego radość może trwać w nas i być pełna już tu i teraz, w warunkach życia doczesnego. Radosne „ ALLELUJA „ jest dziś na naszych ustach i w naszych sercach. Niech ta radość dotrze do każdego ludzkiego serca. Niech będzie ona zadatkiem i zapowiedzią wiecznego świętowania ze Zmartwychwstałym w wieczności. Składamy sobie dzisiaj życzenia. Przeżywając te święta jako ludzie wierzący, pragniemy, aby wiara w to, że Jezus zmartwychwstał, że żyje i jest wśród nas, przeniknęła nasze wnętrze i wkroczyła w nasze życie w jego każdym wymiarze.

 

OKTAWA - OKRES - WIELKANOCY

Nie tylko dzień/ niedziela Zmartwychwstania, ale ten tydzień i cały najbliższy okres pięćdziesięciu dni jest dla nas wierzących chrześcijan wielkim świętem. Tradycja każe nam przeżywać okres świąt, który trwa przez siedem najbliższych tygodni, aż do niedzieli Pięćdziesiątnicy, czyli niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Choć powracamy do pracy i codziennych zajęć, nic nie stoi na przeszkodzie, aby radosny świąteczny nastrój związany z przeżywaniem Zmartwychwstania Pańskiego udzielił się nam jeszcze pełniej. Skoro oczyściliśmy się w spowiedzi wielkopostnej, to przecież moglibyśmy teraz częściej spotykać się z Jezusem. Nie pozwólmy, by nasze życie znowu się od Niego zbyt szybko oddaliło. A jeśli czujemy, że znowu popadamy w te same słabości, to tym bardziej trzeba nam szukać wsparcia u Chrystusa.

Oktawę Świąt Zmartwychwstania Pańskiego kończy Niedziela Miłosierdzia Bożego. Dzień, w którym uroczyście powtarzamy „ miej miłosierdzie dla nas i całego świata „. Wybacz winy, którymi Cię ciągle obrażamy.

 

 

 

Paschal Candle