loading...
SPOTKANIA ZESPOŁU LUDOWEGO

Miłośników polskiego folkloru serdecznie zapraszamy na próby po Mszy św. niedzielnej do Sali Szkolnej na godz. 13-ta.  Tańca ludowego uczy pani  choreograf Krystyna Olszewska. Mamy nadzieję, że Zespół ten będzie skupiał przez wiele lat  polonijną młodzież i dzieci. Głównym celem działalności Zespołu to praca i cały proces wychowawczy młodego pokolenia Polaków, na który składają się; nauka patriotyzmu, polskości, tradycji polskich i kultury, obowiązkowości,  odpowiedzialności, obcowania wśród rówieśników oraz wspólnoty  parafialnej, a nade wszystko wychowania młodzieży w tradycji naszej wiary.

 

OPŁATEK PARAFIALNY - PODZIEKOWANIE

Serdeczne podziękowanie dla Rady Duszpasterskiej za zorganizowanie „Opłatka”. Szczególne wyrazy wdzięczności dla; Danusi Góreckiej, Elżbiety Młodnickiej, Ani Joy, Ewy Małeckiej   za przygotowanie smacznego obiadu i deserów. Szczere podziękowanie dla wszystkich, którzy swoją pracą, talentem i obecnością, przyczynili się do uświetnienia wigilijnego spotkania Wspólnoty Parafialnej. Za poparcie i wspaniałą atmosferę. Bóg zapłać!

 

WIZYTA DUSZPASTERSKA - KOLĘDA

W naszej parafii rozpoczęły się odwiedziny duszpasterskie,  zwane kolędą.  Pragnę  odwiedzić naszych Parafian, aby zanieść do ich   domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Będzie to przede wszystkim wizyta duszpasterska, podczas której zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, do zastanowienia się nad naszymi praktykami religijnymi. Kolęda ma także służyć lepszemu  wzajemnemu poznaniu się, zbliżeniu duszpasterza do powierzonych jego  trosce parafian i   odwrotnie. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i smutkach  odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach naszej wspólnoty parafialnej. Składane przy tej okazji ofiary zostaną przeznaczone na potrzeby naszej parafii.

 

ZMIANA ARCHITEKTURY WNĘTRZA KOŚCIOŁA

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zmianą architektury  prezbiterium naszego kościoła na  spotkanie otwarte w niedzielę, 28 stycznia. Spotkanie   się w kawiarence szkolnej o godz. 10 rano.

 

Zdjecia z majowki w Dallas

                                                               

 

Galeria

OPŁATEK PARAFIALNY - PODZIEKOWANIE

Serdeczne podziękowanie dla Rady Duszpasterskiej za zorganizowanie „Opłatka”. Szczególne wyrazy wdzięczności dla; Danusi Góreckiej, Elżbiety Młodnickiej, Ani Joy, Ewy Małeckiej   za przygotowanie smacznego obiadu i deserów. Szczere podziękowanie dla wszystkich, którzy swoją pracą, talentem i obecnością, przyczynili się do uświetnienia wigilijnego spotkania Wspólnoty Parafialnej. Za poparcie i wspaniałą atmosferę. Bóg zapłać!

 

 

 

 

Parish Office

2907 Woodall Rodgers Fwy.
Dallas, Texas / TX 75204-2739
Tel. 214-855-1384 / Fax 214-855-1309
2015 - 2018 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2907 Woodall Rodgers Fwy.
Dallas, Texas / TX 75204-2739
Tel. 214-855-1384 / Fax 214-855-1309 / saintpeter@stpeterdal.com

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne

do góry