ST. PETER THE APOSTLE CATHOLIC CHURCH

© 2014  Rev. E. Traczyk, S.Ch.

2907 Woodall Rodgers Fwy
Dallas, Texas 75204
214.855.1384

Services

Welcome! Witamy!

Weekday Masses

Monday - Friday:   7:00 PM

 

Saturday Vigil: 6:00 PM (Polish)

 

Sunday Masses

9:00 AM (English)     11:00 AM (Polish)

 

Sacrament of Reconciliation before Mass.

 

Private adoration of the Blessed Sacrament one hour before each weekday Mass.

 

DIVINE MERCY HOUR

On Divine Mercy Sunday

3:00PM (not a Mass)

Welcome to the home page for St. Peter The Apostle Roman Catholic Community in Dallas, Texas. Pope Benedict XVI stated in 2010: “The world of digital communication, with its almost limitless expressive capacity, makes us appreciate all the more St. Paul’s exclamation: “Woe to me if I do not preach the Gospel” (1 Cor 9:16) [...] as new technologies create deeper forms of relationship across great distances, they are called to respond pastorally by putting the media ever more effectively at the service of the Word.”

 

May God bless all our visitors. We hope you find something here to bring you back again to the value of the Gospel, to the  Church and our Community.

 

Our mission as Roman Catholics united in faith at St. Peter the Apostle Parish in Dallas, Texas is to help bring God to people and people to God. Through evangelization, education and being of service to each other, we strive to make our parish community a holistic community in body, mind and spirit. It is our goal to develop, support, encourage and empower one another in our parish ministries, so that each person can reach their human and Christian potential. We are enthused about the future of St. Peter Parish and the whole Catholic Church and we pledge our participation in that future. We seek dialogue and open communication with all parishioners in fulfilling the needs of our parish. While recognizing the cultural diversities in our community, we will strive to bring all people together in Christ under a common bond of faith, hope and love.

In our community

The First Catholic Church for African-Americans in Dallas, est. 1905.
Centrum duszpasterstwa w języku polskim w Dallas od 1986 roku.

EASTER SEASON 2015

BEING OPEN TO EASTER EVERY DAY

Easter is not a one-time event; it is also an event which happens to us each day, if we are open and connected to the lifesaving reality of who Jesus is in our lives. Truly, then, as we celebrate the Easter season, Jesus’ resurrected life becomes our life as well.

“Be merciful even as your Father is merciful” (Lk 6:36)

“Jesus Christ taught that man not only receives and experiences the mercy of God, but that he is also called “to practice mercy” towards others. ‘Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy’ (Mt 5:7). The Church sees in these words a call to action, and she tries to practice mercy… Man attains to the merciful love of God, His mercy, to the extent that he himself is interiorly transformed in the spirit of that love towards his neighbor.”

 

The Feast of Divine Mercy

According to Jesus’ wish, the Feast of Mercy is to be celebrated on the first Sunday after Easter. Jesus is showing us the close connection between the Easter mystery of man’s Redemption and this feast. The liturgy for this day extols God most fully in the mystery of His mercy. The Feast of Mercy is to be not only a day designated for the singular worship of God’s Mercy, but also a day of grace for all people, particularly for sinners. Jesus attached great promises to this feast, the greatest of which is connected with the reception of Holy Communion on that day… “I desire that the Feast of Mercy be a refuge and shelter for all souls, and especially for poor sinners. On that day the very depths of my tender mercy are open. I pour out a whole ocean of graces upon those souls who approach the fount of My mercy… The Feast of My Mercy has issued forth from My very depths for the consolation of the whole world and is confirmed in the vast depths of My tender mercies.” The preparation for this feast is to be a novena consisting of the recitation of the Divine Mercy Chaplet for nine days, starting on Good Friday.

 

CZAS WIELKANOCNY 2015

 

Panie, do kogóż pójdziemy?...

            „Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali (przekonali się), że Ty jesteś Synem Bożym” (J 6, 67-69). Natomiast inny Apostoł, Tomasz mówi do Chrystusa: „Pan mój i Bóg mój”, wyznając w ten sposób swoją wiarę w Jego bóstwo. W obydwu aktach wiary zawarte było głębokie wewnętrzne przekonanie, zaufanie do osoby Chrystusa. Potwierdziło to dalsze życie apostołów, którzy nie tylko odważnie głosili Ewangelię, ale przypieczętowali ją krwią męczeńską.

Tak więc mamy zawierzyć Chrystusowi. Trzeba powiedzieć, że po ludzku rzecz ujmując, każdy człowiek dobrej woli ma wystarczającą postawę zawierzenia Jezusowi. Nasze zaufanie do Niego opiera się na całym Jego posłannictwie, popartym licznymi znakami, a zwłaszcza na Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Ponadto musimy pamiętać o tym, że człowieka nieuprzedzonego wspiera zawsze łaska wiary, która wspomaga naszą ludzką słabość i pozwala zawierzyć Chrystusowi bez granic.

Nasze zawierzenie Zbawicielowi musi znaleźć wyraz w postawie prawdziwie chrześcijańskiej. Stąd św. Jan tak mocno przypomina, że ten, kto naprawdę wierzy w Chrystusa, musi Go także miłować, a miłość wyraża się z kolei w wypełnianiu przykazań Bożych.

 

 

OKTAWA - OKRES - WIELKANOCY

Nie tylko dzień/ niedziela Zmartwychwstania, ale ten tydzień i cały najbliższy okres pięćdziesięciu dni jest dla nas wierzących chrześcijan wielkim świętem. Tradycja każe nam przeżywać okres świąt, który trwa przez siedem najbliższych tygodni, aż do niedzieli Pięćdziesiątnicy, czyli niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Choć powracamy do pracy i codziennych zajęć, nic nie stoi na przeszkodzie, aby radosny świąteczny nastrój związany z przeżywaniem Zmartwychwstania Pańskiego udzielił się nam jeszcze pełniej. Skoro oczyściliśmy się w spowiedzi wielkopostnej, to przecież moglibyśmy teraz częściej spotykać się z Jezusem. Nie pozwólmy, by nasze życie znowu się od Niego zbyt szybko oddaliło. A jeśli czujemy, że znowu popadamy w te same słabości, to tym bardziej trzeba nam szukać wsparcia u Chrystusa. Oktawę Świąt Zmartwychwstania Pańskiego kończy Niedziela Miłosierdzia Bożego. Dzień, w którym uroczyście powtarzamy „ miej miłosierdzie dla nas i całego świata „. Wybacz winy, którymi Cię ciągle obrażamy.

Pierwsza niedziela po Wielkanocy - Święto Bożego Miłosierdzia

Pan Jezus wyznaczył dzień święta Miłosierdzia Bożego i z tym świętem łączy wielkie łaski i obietnice. W Dzienniczku pokornej służebnicy Bożej, świętej Siostry Faustyny Kowalskiej wyjaśnia, że Święto Miłosierdzia Bożego ma być obchodzone na całym świecie w pierwszą niedziele po Wielkanocy i, że kto w tym dniu przystąpi do spowiedzi świętej i komunii dostąpi darowania wszystkich grzechów nawet tych najcięższych. To święto można porównać do chrztu świętego, jego moc oczyszczenia jest tak podobna jak chrzest. Warto, więc korzystać z tej ofiarowanej łaski, jaką daruje nam sam Bóg. Przygotowaniem do tego święta ma być dziewięciodniowa nowenna.

 

~*~

 

2015: Year of Consecrated Life   For information, click here.

2015: Rok Życia Konsekrowanego  Więcej informacji na ekai.

 

 

Our Faith, Our Future: A Call to Action

Last year, St. Peter’s joined other parishes within the Dallas Diocese in this „amazing adventure” (as Bp. Farrell stated). I hope that we are all aware of our pledges and responsibilities concerning this capital campaign. Let us fulfill our commitment this year to our Catholic family here in North Texas. Your generosity will keep the Diocesan Church and our parish alive!

 

W ubiegłym roku nasza Parafia przystąpiła do diecezjalnej akcji, którą biskup Farrell nazwał „niesamowitą przygodą”. Mam nadzieje, że my wszyscy, którzy podjęliśmy i złożyli nasze zobowiązania, jesteśmy w dalszym ciągu tego świadomi. Wypełnijmy w tym roku to, co przyrzekliśmy naszemu Kościołowi Diecezjalnemu i naszej parafii. Bóg zapłać za wsparcie.

EASTER SEASON

TRZECI MAJA

Uroczystość NMP Królowej Polski

 

11:00AM Msza Św. w int. Ojczyzny

12:30 - 5:30PM - Festyn

 

W programie: Przedstawienie „Duch Historii” w wykonaniu uczniów Polskiej Szkoły im. Jana Karskiego, występ taneczny Folklorystycznego Zespołu „Jagoda”, Bufet, i Stoisko z Pamiątkami

 

Organizatorzy: Stowarzyszenie Polaków w Teksasie, Polsko-Amerykańska Fundacja w Teksasie, Polska Szkoła im. Jana       Karskiego oraz Folklorystyczny Zespół Taneczny „Jagoda”