loading...
LIVE STREAMING

ŚW. WALENTY

Św. Walenty został ogłoszony patronem zakochanych już w 1496 r. przez papieża Aleksandra VI.  Jednak początków dzisiejszych walentynek szukać trzeba nie w chrześcijaństwie, lecz w pogańskim Rzymie. O ich dacie zadecydowała sama przyroda. W połowie lutego bowiem ptaki gnieżdżące się w Wiecznym Mieście zaczynały miłosne zaloty i łączyły się w pary. Uważano to za symboliczne przebudzenie się natury, zwiastujące rychłe nadejście wiosny. Z tej racji Rzymianie na 15 lutego wyznaczyli datę świętowania luperkaliów - festynu ku czci boga płodności Faunusa Lupercusa. W przeddzień obchodów odbywała się miłosna loteria: imiona dziewcząt zapisywano na skrawkach papieru, po czym losowali je chłopcy. W ten sposób dziewczyny stawały się ich partnerkami podczas luperkaliów. Bywało, że odtąd chodzili ze sobą przez cały rok, a nawet zostawali parą na całe życie. Gdy w IV w. chrześcijaństwo stało się religią panującą w  cesarstwie rzymskim, pogańskie obchody stopniowo zastępowano przez święta chrześcijańskie. Luperkalia były na tyle popularne, że utrzymały się aż do końca V w. Zniósł je dopiero w 496 r. papież Gelazy I, zastępując je najbliższym w kalendarzu liturgicznym świętem męczennika Walentego. Okazuje się jednak, że miał on wiele wspólnego z zakochanymi. Za panowania cesarza Klaudiusza Gockiego Rzym był uwikłany w krwawe i niepopularne wojny do tego stopnia, że mężczyźni nie chcieli wstępować do wojska. Cesarz uznał, że  powodem takiego postępowania była ich niechęć do opuszczania swoich narzeczonych i żon. Dlatego odwołał wszystkie planowane zaręczyny i śluby.  Kapłan Walenty pomagał parom, które pobierały się potajemnie. Został jednak przyłapany i skazany na śmierć. Bito go, aż skonał, po czym odcięto mu głowę. Było to 14 lutego 269 lub 270 r. - w dniu, w którym urządzano   miłosne loterie. Zanim to nastąpiło,  w więzieniu Walenty zaprzyjaźnił się z córką strażnika, która go odwiedzała i podnosiła na duchu. Aby się odwdzięczyć, zostawił jej na pożegnanie liść w formie serca, na którym napisał: "Od twojego Walentego".

 

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ POLSKIEJ EMIGRACJI

1. Nie zapominaj, że największym dobrem jest Bóg.

2. Nie wyrzekaj się imienia swojego Narodu, ani jego historycznych doświadczeń.

3. Pamiętaj, że gdziekolwiek rzucił Cię los,  zawsze masz prawo pozostać dzieckiem swojego  Narodu.

4. Nawet w najgorszych warunkach nie  zapominaj wiary  i tradycji swoich przodków, jeśli chcesz, aby twoi nowi  bracia i twoje dzieci nie  zapomniały o tobie.  Rodzina winna być jak    Kościół – nauczycielką  i matką.

5. Szanuj swój Naród, rozgłaszaj jego dobre imię.

6. Nie pozwól, aby twoja rodzina i twój Naród były przez kogokolwiek okradane, poniżane  i oczerniane.

7. Nie wywyższaj swojego Narodu ponad jego zasługi i ponad inne narody. Ukazuj to, co w twoim  Narodzie jest najlepsze.

8. Ucz się od innych narodów wszystkiego, co jest w nich dobre. Nie powtarzaj ich błędów.

9. Pamiętaj, że przynależność do narodu jest przywilejem, a Ojczyzna to wspólny obowiązek.

10. Pamiętaj, że jesteś dzieckiem Narodu,  którego Matką i Królową jest Najświętsza Maria Panna. Powtarzaj często modlitwę polskich serc: „Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”.

 

KRONIKA 2018

Uroczystość Trzech Króli ubogacił orszak jasełkowy dzieci. Oprawę muzyczną liturgii poprowadził muzyk Hubert Pralitz.

Z Nowym Rokiem powstał dziecięcy zespół folklorystyczny „Maki”. Tańca ludowego uczy pani choreograf Krystyna Olszewska.

14 stycznia Rada Duszpasterska zorganizowała tradycyjny „Opłatek”.

Od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu wprowadziliśmy dodatkową Msze św. w soboty o godz. 16:30 dla wspólnoty amerykańskiej, która uczęszcza do naszego kościoła z Uptown Dallas.

Miesiąc luty w naszej parafii jest tradycyjnie poświęcony historii Afro-Amerykańskiej. Okolicznościowy referat wygłosiła Dr. Donzella Hines, przewodnicząca diecezjalnego duszpasterstwa dla Afro-Amerykanów.

Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne poprowadził 23-26 lutego ks. Prof. Paweł Bortkiewicz, SChr.

W piątki Wielkiego Postu zapraszaliśmy w godzinach wieczornych do kawiarenki na postną kolację z rybą.

W Czwartą Niedzielę Wielkiego Postu w ramach zaangażowania w działalność charytatywną kościoła, kandydaci do bierzmowania zapoznali się w pracą misyjną sióstr Miłości , Matki Teresy z Kalkuty, które posługują w biednych dzielnicach Dallas.

W Piątek, 16 marca gościliśmy o. Adama Szustak, OP, wędrownego kaznodzieję.

W Niedzielę Palmową kandydaci do bierzmowania zostali przedstawieni liturgicznie wspólnocie parafialnej.

W Wielki Piątek młodzież ukazała Inscenizację Drogi Krzyżowej. Antycznych strojów użyczył Teatr miejski.

Dekorację Grobu Pańskiego z kamienia marmurowego wykonał, Marek Ochal.

W Wielkanoc amerykańscy katecheci zorganizowali dla dzieci w Griggs Park „Easter Egg Hunt”

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, nabożeństwo o godz. 15-tej zgromadziło bardzo wielu amerykanów. W tą niedzielę mieliśmy również Święconkę Parafialną.

W niedzielę, 6 maja tradycyjnie zorganizowaliśmy Polską Majówkę na terenie kościelnym.

W niedzielę, 13 maja wspólnota amerykańska miała tradycyjną celebrację „May Crowning”.

Do I Komunii św. 20 maja przystąpiło 16 dzieci. W tym roku dzieci pierwszokomunijne ofiarowały do kościoła ornat.

Na niedzielę, 27 maja zaprosiliśmy absolwentów średnich i wyższych uczelni. Życzenia tegorocznym absolwentom złożył Dr. Jerzy R. Lysikowski, wybitny biostatyk Uniwersytetu Południowej Kalifornii. Młodzież wzięła udział w togach.

 Podczas spotkania z przedstawicielami Polonii mieszkającej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla Polski i Polaków.  Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi                          Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej, za działalność na rzecz społeczności polskiej w USA został odznaczony nasz parafianin, Hubert Pralicz.

3 czerwca, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa, która mocno wrosła w polską i polonijną tradycję religijną była celebrowana po raz pierwszy wraz ze społecznością amerykańską.

W wakacyjne niedziele lipca organizowaliśmy dla wspólnoty amerykańskiej „Vacation Bible School”.

Ks. proboszcz w sierpniu przebywał na wakacyjnym wypoczynku w Polsce. Księdza proboszcza zastępował ks. Leon B. Rubaj, pełniący na co dzień posługę w San Antonio.

Nowy rok katechetyczny rozpoczęliśmy 9 września uroczystą Mszą św.

Rekolekcje dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania zostały przeprowadzone w domu rekolekcyjnym Sióstr Nazaretanek, Grand Prairie, w dniach 7-9 września.

W niedzielę 16 września 18 kandydatów przyjęło Sakrament Bierzmowania. Szafarzem sakramentu był biskup pomocniczy diecezji Dallas - Gregory Kelly.

Na niedziele zaprosiliśmy na spotkanie otwarte wszystkich zainteresowanych zmianą architektury prezbiterium naszego kościóła Obecny projekt powstał przy współpracy z Diecezjalną Komisją Liturgiczną.

Od 1 listopada nasz kościół św. Piotra w ramach diecezjalnego procesu „Parish Incorporation” został zarejestrowany w Stanie Teksas jak niezależna rzymsko-katolicka parafia. W skład zarządu nowej jednostki administracyjnej wchodzi aktualny proboszcz, biskup, i dwóch parafian. Właścicielem ziemi i wszystkich budynków na terenie parafii „landlord” jest ponownie parafia.

Program obchodów – 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości obejmował; bankiet w hotelu przy udziale nowo zamianowanego Konsula Generalnego z Houston, Roberta Rusieckiego; koncert fortepianowy Michała Korzistka; Uroczysta Msza św. z udziałem księży polonijnych; występ zespołów folklorystycznych: „Maki” i „Jagoda”; spektakl „100 lat Niepodległości”   przeprowadzony przez Szkołę Polską; wspólny śpiew pieśni patriotycznych oraz koncert muzyki polskiej poprowadzony przez Huberta Pralicz przy współpracy z Small Big Hearts Foundation.

Pod koniec listopada ukazała się strona internetowa Polonii w Dallas. Forum-Polonia-Dallas.

W Święto Dziękczynienia gościliśmy Zbigniewa Czajkę i Jan Kostucha, którzy pielgrzymują promując Polskę na rowerach z Seattle, WA do Key West, FL

Spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem organizuje tradycyjnie Szkoła Polska oraz wspólnota amerykańska. Prasa lokalna  z uznaniem odnotowała to wydarzenie.

Rekolekcje Adwentowe prowadzi Ks. Prof. Dariusz Oko w dniach   15-17 grudnia.  Ks. Dariusz Oko udzielił również wywiadu dla Guadalupe Radio Texas.

Powróciliśmy do organizowania Wieczerzy Wigilijnej dla osób samotnych, która odbyła się 24 grudnia, połączona z kolacją przy świecach i wspólnym śpiewem kolęd.

Po raz pierwszy zorganizowaliśmy Żywą Szopkę, która cieszyła się wielkim zainteresowaniem i nie tylko u dzieci.

 

KONCERT "SCHOLARES MINORES PRO MUSICA ANTIQUA"

Dziecięcy zespół muzyki dawnej “Scholares Minores pro Musica Antiqua” z Poniatowej koncertował w Dallas  od 7-go do 14-go lutego, 2019 roku. 

 

Zdjecia z majowki w Dallas

                                                               

 

Galeria

KONCERT "SCHOLARES MINORES PRO MUSICA ANTIQUA"

Dziecięcy zespół muzyki dawnej “Scholares Minores pro Musica Antiqua” z Poniatowej koncertował w Dallas  od 7-go do 14-go lutego, 2019 roku. 

 

 

 

 

Parish Office

2907 Woodall Rodgers Fwy.
Dallas, Texas / TX 75204-2739
Tel. 214-855-1384 / Fax 214-855-1309
2015 - 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2907 Woodall Rodgers Fwy.
Dallas, Texas / TX 75204-2739
Tel. 214-855-1384 / Fax 214-855-1309 / saintpeter@stpeterdal.com

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne

do góry