loading...

The All Saints' Day was celebrated in the Holy Mass in our Church and at the Catholic Calvary Hill Cemetery on Sunday, 1 November 2020. / Uroczystość Wszystkich Świętych odbyła się na Mszy Świętej w naszym Kościele i na Katolickim Cmentarzu Calvary Hill w niedzielę 1 listopada 2020.

Traditionally, parishioners visited the All Saints' visited the Catholic Calvary Hill Cemetery in Dallas. Prayers were led by the new priest Jacek Wesolowski. Among participants were representatives of JAGODA Dance Ensemble, Polish Dance School MAKI and Jan Karski Polish School of Dallas who laid white-red flowers on the graves of the distinguished members of Polish community.

Tradycyjnie w dzień Wszystkich Świętych parafianie odwiedzili katolicki cmentarz Calvary Hill w Dallas. Modlitwy poprowadził nowy ks. Proboszcz Jacek Wesołowski. Wśród uczestników byli przedstawiciele Zespołu Tańca JAGODA, Polskiej Szkoły Tańca MAKI i Szkoły Polskiej imienia Jana Karskiego w Dallas, którzy złożyli biało czerwone kwiaty na grobach zasłużonych dla Polonii rodaków.


20 listopada 2020r. 09 grudnia 2020r. 35 696 Drukuj
2015 - 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2907 Woodall Rodgers Fwy.
Dallas, Texas / TX 75204-2739
Tel. 214-855-1384 / Fax 214-855-1309 / saintpeter@stpeterdal.com

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne

do góry