loading...

sobota 18 stycznia 2020

Pierwsza Księga Samuela 9,1-4.17-19.10,1a.

Był pewien dzielny wojownik z rodu Beniamina – a na imię mu było Kisz, syn Abiela, syna Serora, syna Bekorata, syna Afijacha, syna Beniamina. Miał on syna imieniem Saul, wysokiego i dorodnego, a nie było od niego piękniejszego człowieka wśród synów izraelskich. Wzrostem o głowę przewyższał cały lud. Gdy zaginęły oślice Kisza, ojca Saula, rzekł Kisz do swego syna, Saula: «Weź z sobą jednego z chłopców i udaj się na poszukiwanie oślic». Przeszli więc przez górę Efraima, przeszli przez ziemię Szalisza, lecz ich nie znaleźli. Powędrowali przez krainę Szaalim: tam ich nie było. Poszli do ziemi Jemini i również nie znaleźli. Kiedy Samuel spostrzegł Saula, odezwał się do niego Pan: «Oto ten człowiek, o którym ci mówiłem, ten, który ma rządzić moim ludem». Saul podszedł tymczasem do Samuela w bramie i rzekł: «Wskaż mi, proszę, gdzie jest dom Widzącego». Samuel odparł Saulowi: «To ja jestem Widzący. Chodź ze mną na wyżynę! Dziś jeść będziecie ze mną, a jutro pozwolę ci odejść, powiem ci też wszystko, co jest w twym sercu». Samuel wziął wtedy naczyńko z olejem i wylał na jego głowę, ucałował go i rzekł: «Czyż nie namaścił cię Pan (na wodza swego ludu, Izraela? Ty więc będziesz rządził ludem Pana i wybawisz go z ręki jego wrogów dokoła. A oto znak dla ciebie, że) Pan cię namaścił na wodza nad swoim dziedzictwem:

Księga Psalmów 21(20),2-3.4-5.6-7.

Panie, król się weseli z Twojej potęgi i z Twojej pomocy tak bardzo się cieszy. Spełniłeś pragnienie jego serca i nie odmówiłeś błaganiom warg jego. Pomyślne błogosławieństwo wcześniej zesłałeś na niego, szczerozłotą koronę włożyłeś mu na głowę. Prosił Ciebie o życie, Ty go obdarzyłeś długimi dniami na wieki i na zawsze. Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomocy, ozdobiłeś go dostojeństwem i blaskiem. Gdyż błogosławieństwem uczyniłeś go na wieki, napełniłeś go radością Twojej obecności.

Ewangelia wg św. Marka 2,13-17.

Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» Ten wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: «Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?» Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

Komentarz Jan z Karpatos

Wieki lekarz dla tych, którzy cierpią, jest blisko. Wziął na siebie nasze choroby. Uzdrowił nas i uzdrawia przez swoje rany (por. Iz 53,5; Mt 8,17). On jest tutaj, Jest powiedziane bowiem: „Ja zabijam, Ja ranię, Ja uzdrawiam” (por. Pwt 32,39). Nie obawiaj się zatem. Kiedy mój żarliwy gniew się uspokoi, uzdrowię na nowo. Podobnie jak niewiasta nigdy nie zapomni o dziecięciu w swoim łonie, tak i ja nie zapomnę o tobie, mówi Pan (por. Iz 49,15). Skoro ptak otacza swa pisklęta czułością, dogląda ich, wzywa je, przynosi im pokarm w dziobie, to o ile więcej miłosierdzia rozleję na moje stworzenia. Jeszcze więcej wylała się na ciebie moja czułość. Odwiedzam cię potajemnie. Przemawiam do twojego rozumu. Przynoszę pokarm twojemu rozważaniu, które otwiera się jak dziób małej jaskółki. Daję ci pokarm bojaźni Wszechmogącego, pokarm pragnienia nieba, pokarm pocieszenia jęków, pokarm skruchy, pokarm śpiewu, pokarm głębokiego poznania, pokarm tajemnic boskich. Ale jeśli kłamię, mówiąc do ciebie w taki sposób, Ja — twój mistrz i Ojciec, udowodnij mi to i zamilknę. Oto co nieustannie Pan mówi do naszych myśli. Niech Ojciec współczucia i Bóg wszelkiego pocieszenia (2Kor 1,3) da wam wieczną pociechę i dobrą nadzieję, w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Jemu chwała i potęga na wieki wieków. Amen.Źródło: http://ewangelia.org
2015 - 2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2907 Woodall Rodgers Fwy.
Dallas, Texas / TX 75204-2739
Tel. 214-855-1384 / Fax 214-855-1309 / saintpeter@stpeterdal.com

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne

do góry