dodano: 2020-03-13 20:25:27 edycja: 2020-07-07 23:28:04 autor: 33 odsłon: 1203

MSZE NIEDZIELNE POWRACAJA OD 28 CZERWCA!

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Konferencji Episkopatu USA podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

 Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), jest wprowadzony w diecezji Dallas zakaz sprawowania zgodnie z rozkładem niedzielnym Mszy sw.

Zakaz obowiązuje do 28 CZERWCA, 2020. Kościoły pozostaną otwarte w niedziele w godzinach porannych (8-12) do prywatnej modlitwy i adoracji Najświetszego Sakramentu.

Nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Prośmy Boga Ojca, Stwórcę świata, aby spojrzał na swe „dzieci, które w tej trudnej chwili zamętu i lęku szukają siły, ratunku i pociechy. Módlmy się, aby dobry Bóg uzdrowił chorych, pocieszył ich rodziny i udzielił mądrości naszym rządzącym.

Maryjo, uzdrowienie chorych - módl się za nami grzesznymi...


13 marca 5 dni temu, 2020-07-07 33 1203