loading...

Święta Bożego Narodzenia za nami. By  Liturgia   i wystrój świątyni  wypadł jak  najpiękniej, wiele osób było zaangażowanych.  Wyrazy wdzięczności służbie  liturgicznej; lektorom, kolektorom                                 i ministrantom za zaangażowanie i czynny udział.  Serdecznie  podziękowania składam dla Tereski Grynia i Marcina Żarnowski zo oprawę muzyczną oraz wszystkim    za liczny udział w liturgii.

Składam serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim,  którzy pomagali przy    dekorowaniu żłóbka i kościoła. Dziękujemy „Trow Tree Farm” za ofiarowanie tanich choinek do kościoła. Wyrazy uznania  i wdzięczności  również dla Marka Ochal, Roberta Szczypty, Mariusza Wiśniewskiego i Waldemara Myslak za Szopki  Betlejemskie oraz dla Sylwii Mazurek, za dekorację.  Wyrazy wdzięczności dla Wiesławy Rybaków i Agnieszki Myślak za przygotowanie  wysyłki świątecznej oraz , pp. Agnieszce  i Waldemarowi  Knasiak za ofiarowanie tanich kwiatów. Bóg zapłać!

Serdeczne podziękowanie dla Rady Duszpasterskiej za zorganizowanie „Wieczerzy Wigilijnej” oraz             obiadu charytatywnego dla Karolinki. Szczególne              wyrazy wdzięczności dla;  Elżbiety Młodnickiej,              Danusi Góreckiej   za przygotowanie smacznego obiadu i deserów.  Szczere podziękowanie dla wszystkich, którzy swoją pracą, talentem i obecnością,  przyczynili się do uświetnienia wigilijnego spotkania Wspólnoty Parafialnej.  Za poparcie i wspaniałą atmosferę. Bóg zapłać!

 

PODZIEKOWANIE ZA ŻYCZENIA                                                                                                                                                                     

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim Parafianom za życzliwość, modlitwy, życzenia i świąteczne upominki. Niech Nowonarodzony Pan Jezus wynagrodzi dobroć Waszych serc.

 


29 października 2016r. 4 dni temu, 2020-01-13 33 4750 Drukuj
2015 - 2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2907 Woodall Rodgers Fwy.
Dallas, Texas / TX 75204-2739
Tel. 214-855-1384 / Fax 214-855-1309 / saintpeter@stpeterdal.com

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne

do góry