loading...

Serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji naszej majówki.  W tym roku przypadła ona w setną

rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dziękujemy za wspólne świętowanie.

 

                                                                

Modlitwa emigrantów. (XIXw)

O Boże, który aż tu, do obcej ziemi skierowałeś nasze kroki, zmiłuj się nad nami i strzeż nas od wszelkiego złego.

Dopomagaj nam w pracach naszych, dopomagaj nam w usiłowaniach naszych i spraw byśmy Ojczyźnie naszej nie przynieśli wstydu, ani przez lenistwo, ani przez występki i zło.

Jak konary oderwane od pnia i odrzucone daleko jesteśmy. W obecnej ziemi zapuszczać musimy korzenie i ilu z nas tu poginie?

Ilu z nas zginie tu całkiem, a ilu zginie dla kraju? Dla mowy swej, dla obyczaju ojczystego dla wiary, ilu stanie się umarłymi?

O Panie! Nie daj, byśmy zdobywszy majątek i znaczenie Wyparli się swego kraju, zapomnieli o ziemi swej i o wierze ojców!

Dopomóż nam, byśmy mową naszej nigdy nie zapomnieli, ale wychowywali w niej dzieci nasze, jako skarb najdroższy przechowując ją w domach naszych, przy wierze ojców naszych, byśmy zawsze twardo stali, świadcząc zawsze, żeśmy wiernymi wyznawcami Kościoła Twego Świętego. Amen.

 

ze starego modlitewnika (tytuł nieznany)


24 stycznia 2017r. dwa tygodznie temu, 2018-05-08 33 3778 Drukuj
2015 - 2018 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2907 Woodall Rodgers Fwy.
Dallas, Texas / TX 75204-2739
Tel. 214-855-1384 / Fax 214-855-1309 / saintpeter@stpeterdal.com

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne

do góry