dodano: 2020-11-19 22:52:00 edycja: 2020-11-23 08:26:54 autor: 34 odsłon: 804

2020-10-01: New Priest / Nowy Proboszcz: Fr / Ks. Jacek Wesołowski, SChr

Priest's Welcome / Przywitanie Proboszcza

Dear Parishioners and Friends,

As a new priest of the parish I am greeting you sincerely and thank you for the welcome. I am extending a request of prayer for our unified community in glorifying Our Lord.

In prayer, I entrust you and your families to merciful God.

/

Drodzy Parafianie i Przyjeciele,
Jako nowy proboszcz w tej prafii podzrawiam Was serdecznie i dziękuję za przywitanie. Proszę Was o modlitwę, abyśmy byli wspaniałą, zjednoczoną wspólnotą, która całym sercem wielbi Naszego Pana. 

Powierzam Was i Wasze Rodziny, dobremu Bogu, w modlitwie. 
 

Fr / Ks. Jacek Wesołowski, SChr 19 listopada 2020r. 23 listopada 2020r. 34 804