loading...

 • KONCERT "SCHOLARES MINORES PRO MUSICA ANTIQUA"

  Dziecięcy zespół muzyki dawnej “Scholares Minores pro Musica Antiqua” z Poniatowej koncertował w Dallas  od 7-go do 14-go lutego, 2019 roku. 

   

  19 stycznia 2016r. 9844 4
 • KRONIKA 2018

  Uroczystość Trzech Króli ubogacił orszak jasełkowy dzieci. Oprawę muzyczną liturgii poprowadził muzyk Hubert Pralitz.

  Z Nowym Rokiem powstał dziecięcy zespół folklorystyczny „Maki”. Tańca ludowego uczy pani choreograf Krystyna Olszewska.

  14 stycznia Rada Duszpasterska zorganizowała tradycyjny „Opłatek”.

  Od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu wprowadziliśmy dodatkową Msze św. w soboty o godz. 16:30 dla wspólnoty amerykańskiej, która uczęszcza do naszego kościoła z Uptown Dallas.

  Miesiąc luty w naszej parafii jest tradycyjnie poświęcony historii Afro-Amerykańskiej. Okolicznościowy referat wygłosiła Dr. Donzella Hines, przewodnicząca diecezjalnego duszpasterstwa dla Afro-Amerykanów.

  Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne poprowadził 23-26 lutego ks. Prof. Paweł Bortkiewicz, SChr.

  W piątki Wielkiego Postu zapraszaliśmy w godzinach wieczornych do kawiarenki na postną kolację z rybą.

  W Czwartą Niedzielę Wielkiego Postu w ramach zaangażowania w działalność charytatywną kościoła, kandydaci do bierzmowania zapoznali się w pracą misyjną sióstr Miłości , Matki Teresy z Kalkuty, które posługują w biednych dzielnicach Dallas.

  W Piątek, 16 marca gościliśmy o. Adama Szustak, OP, wędrownego kaznodzieję.

  W Niedzielę Palmową kandydaci do bierzmowania zostali przedstawieni liturgicznie wspólnocie parafialnej.

  W Wielki Piątek młodzież ukazała Inscenizację Drogi Krzyżowej. Antycznych strojów użyczył Teatr miejski.

  Dekorację Grobu Pańskiego z kamienia marmurowego wykonał, Marek Ochal.

  W Wielkanoc amerykańscy katecheci zorganizowali dla dzieci w Griggs Park „Easter Egg Hunt”

  W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, nabożeństwo o godz. 15-tej zgromadziło bardzo wielu amerykanów. W tą niedzielę mieliśmy również Święconkę Parafialną.

  W niedzielę, 6 maja tradycyjnie zorganizowaliśmy Polską Majówkę na terenie kościelnym.

  W niedzielę, 13 maja wspólnota amerykańska miała tradycyjną celebrację „May Crowning”.

  Do I Komunii św. 20 maja przystąpiło 16 dzieci. W tym roku dzieci pierwszokomunijne ofiarowały do kościoła ornat.

  Na niedzielę, 27 maja zaprosiliśmy absolwentów średnich i wyższych uczelni. Życzenia tegorocznym absolwentom złożył Dr. Jerzy R. Lysikowski, wybitny biostatyk Uniwersytetu Południowej Kalifornii. Młodzież wzięła udział w togach.

   Podczas spotkania z przedstawicielami Polonii mieszkającej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla Polski i Polaków.  Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi                          Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej, za działalność na rzecz społeczności polskiej w USA został odznaczony nasz parafianin, Hubert Pralicz.

  3 czerwca, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa, która mocno wrosła w polską i polonijną tradycję religijną była celebrowana po raz pierwszy wraz ze społecznością amerykańską.

  W wakacyjne niedziele lipca organizowaliśmy dla wspólnoty amerykańskiej „Vacation Bible School”.

  Ks. proboszcz w sierpniu przebywał na wakacyjnym wypoczynku w Polsce. Księdza proboszcza zastępował ks. Leon B. Rubaj, pełniący na co dzień posługę w San Antonio.

  Nowy rok katechetyczny rozpoczęliśmy 9 września uroczystą Mszą św.

  Rekolekcje dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania zostały przeprowadzone w domu rekolekcyjnym Sióstr Nazaretanek, Grand Prairie, w dniach 7-9 września.

  W niedzielę 16 września 18 kandydatów przyjęło Sakrament Bierzmowania. Szafarzem sakramentu był biskup pomocniczy diecezji Dallas - Gregory Kelly.

  Na niedziele zaprosiliśmy na spotkanie otwarte wszystkich zainteresowanych zmianą architektury prezbiterium naszego kościóła Obecny projekt powstał przy współpracy z Diecezjalną Komisją Liturgiczną.

  Od 1 listopada nasz kościół św. Piotra w ramach diecezjalnego procesu „Parish Incorporation” został zarejestrowany w Stanie Teksas jak niezależna rzymsko-katolicka parafia. W skład zarządu nowej jednostki administracyjnej wchodzi aktualny proboszcz, biskup, i dwóch parafian. Właścicielem ziemi i wszystkich budynków na terenie parafii „landlord” jest ponownie parafia.

  Program obchodów – 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości obejmował; bankiet w hotelu przy udziale nowo zamianowanego Konsula Generalnego z Houston, Roberta Rusieckiego; koncert fortepianowy Michała Korzistka; Uroczysta Msza św. z udziałem księży polonijnych; występ zespołów folklorystycznych: „Maki” i „Jagoda”; spektakl „100 lat Niepodległości”   przeprowadzony przez Szkołę Polską; wspólny śpiew pieśni patriotycznych oraz koncert muzyki polskiej poprowadzony przez Huberta Pralicz przy współpracy z Small Big Hearts Foundation.

  Pod koniec listopada ukazała się strona internetowa Polonii w Dallas. Forum-Polonia-Dallas.

  W Święto Dziękczynienia gościliśmy Zbigniewa Czajkę i Jan Kostucha, którzy pielgrzymują promując Polskę na rowerach z Seattle, WA do Key West, FL

  Spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem organizuje tradycyjnie Szkoła Polska oraz wspólnota amerykańska. Prasa lokalna  z uznaniem odnotowała to wydarzenie.

  Rekolekcje Adwentowe prowadzi Ks. Prof. Dariusz Oko w dniach   15-17 grudnia.  Ks. Dariusz Oko udzielił również wywiadu dla Guadalupe Radio Texas.

  Powróciliśmy do organizowania Wieczerzy Wigilijnej dla osób samotnych, która odbyła się 24 grudnia, połączona z kolacją przy świecach i wspólnym śpiewem kolęd.

  Po raz pierwszy zorganizowaliśmy Żywą Szopkę, która cieszyła się wielkim zainteresowaniem i nie tylko u dzieci.

   

  10 listopada 2016r. 6292 22
 • 10 lutego biuletyn

  26 lipca 2016r. 13648 1
 • ŚW. WALENTY

  Św. Walenty został ogłoszony patronem zakochanych już w 1496 r. przez papieża Aleksandra VI.  Jednak początków dzisiejszych walentynek szukać trzeba nie w chrześcijaństwie, lecz w pogańskim Rzymie. O ich dacie zadecydowała sama przyroda. W połowie lutego bowiem ptaki gnieżdżące się w Wiecznym Mieście zaczynały miłosne zaloty i łączyły się w pary. Uważano to za symboliczne przebudzenie się natury, zwiastujące rychłe nadejście wiosny. Z tej racji Rzymianie na 15 lutego wyznaczyli datę świętowania luperkaliów - festynu ku czci boga płodności Faunusa Lupercusa. W przeddzień obchodów odbywała się miłosna loteria: imiona dziewcząt zapisywano na skrawkach papieru, po czym losowali je chłopcy. W ten sposób dziewczyny stawały się ich partnerkami podczas luperkaliów. Bywało, że odtąd chodzili ze sobą przez cały rok, a nawet zostawali parą na całe życie. Gdy w IV w. chrześcijaństwo stało się religią panującą w  cesarstwie rzymskim, pogańskie obchody stopniowo zastępowano przez święta chrześcijańskie. Luperkalia były na tyle popularne, że utrzymały się aż do końca V w. Zniósł je dopiero w 496 r. papież Gelazy I, zastępując je najbliższym w kalendarzu liturgicznym świętem męczennika Walentego. Okazuje się jednak, że miał on wiele wspólnego z zakochanymi. Za panowania cesarza Klaudiusza Gockiego Rzym był uwikłany w krwawe i niepopularne wojny do tego stopnia, że mężczyźni nie chcieli wstępować do wojska. Cesarz uznał, że  powodem takiego postępowania była ich niechęć do opuszczania swoich narzeczonych i żon. Dlatego odwołał wszystkie planowane zaręczyny i śluby.  Kapłan Walenty pomagał parom, które pobierały się potajemnie. Został jednak przyłapany i skazany na śmierć. Bito go, aż skonał, po czym odcięto mu głowę. Było to 14 lutego 269 lub 270 r. - w dniu, w którym urządzano   miłosne loterie. Zanim to nastąpiło,  w więzieniu Walenty zaprzyjaźnił się z córką strażnika, która go odwiedzała i podnosiła na duchu. Aby się odwdzięczyć, zostawił jej na pożegnanie liść w formie serca, na którym napisał: "Od twojego Walentego".

   

  24 stycznia 2017r. 5853
 • LIVE STREAMING

  17 lutego 2016r. 7468
 • KRONIKA 2016

  18 stycznia 2017r. 1819 1
 • Festiwal w Klyde Warren Park

  29 października 2016r. 1796 16
 • Zdjecia z majowki w Dallas

                                                                 

   

  19 stycznia 2016r. 9522 29
 • Galeria

  19 stycznia 2016r. 14237 76
 • 19 stycznia 2016r. 19 stycznia 2016r. 1 8643 Drukuj
  2015 - 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2907 Woodall Rodgers Fwy.
  Dallas, Texas / TX 75204-2739
  Tel. 214-855-1384 / Fax 214-855-1309 / saintpeter@stpeterdal.com

  projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne

  do góry