loading...

Sobota, 15 grudnia, godz. 18:00

Niedziela, 16 grudnia, godz. 11:00

Poniedzialek, 17 grudnia, godz. 20:00

 

 

 

Ks. Dariusz Oko, ur. 1960 w Oswiecimiu, kapłan archidiecezji krakowskiej. Jest autorem dwóch doktoratów: z filozofii i teologii, a także habilitacji z filozofii. Pracuje jako kierownik Katedry Filozofii Poznania Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Przez 33 lata kapłaństwa zawsze angażował się równolegle w pracę naukową i duszpasterską (jako stały rezydent w parafiach polskich i zagranicznych). Przez 16 lat był duszpasterzem studentów, a od 21 lat jest duszpasterzem lekarzy Archidiecezji Krakowskiej. Na studiach, sympozjach, pielgrzymkach i pracy duszpasterskiej spędził zagranicą ponad 10 lat, poznając 63 kraje na wszystkich 7 kontynentach. Najlepiej zna Niemcy, w których studiował i pracował ponad 7 lat. Znany jest także z działalności publicystycznej i medialnej, zwłaszcza z krytyki ideologii gender. W wielu miastach Polski i świata na zaproszenie osób świeckich, księży, biskupów, arcybiskupów i kardynałów wygłosił serię ponad 250 wykładów. Poza Polską miały one miejsce w największych aglomeracjach miejskich Stanów Zjednoczonych, Kanady, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Irlandii. W styczniu 2014 roku wygłosił wykład w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej dla posłów, z których wielu stało się później członkami polskiego Rządu, w tym między innymi pani premier Beata Szydło[1]. Natomiast w czerwcu 2018 roku wygłosił wykłady dla posłów w Radzie Najwyższej Ukrainy (czyli Parlamencie Ukraińskim) oraz dla społecznych elit państwa w kijowskim Domu Ukraińskim (czyli w najważniejszym centrum kulturowym kraju).

 

[1] Na wykładzie w Sejmie od początku do końca poza przyszłą panią premier byli obecni: Beata Kempa - przyszła szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Małgorzata Sadurska – przyszła szefowa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Marek Suski – przyszły szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Joachim Brudziński – przyszły Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Anna Fotyga – była Minister Spraw Zagranicznych i szefowa Kancelarii Prezydenta RP, Bartosz Kownacki – przyszły sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Maciej Małecki – przyszły sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Bogdan Rzońca – były Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz wielu innych czołowych polityków Polski.

Opublikował między innymi:

                   The Transcendental Way to God according to Bernard Lonergan (dr fil. 1991); Łaska i wolność. Łaska w Biblii, nauczaniu Kościoła i teologii współczesnej (dr teol. 1997); Przełom - wyzwanie i szansa (1998); W poszukiwaniu pewności. Próba transcendentalnego ugruntowania metafizyki w filozofiach Emericha Coretha i Bernarda Lonergana (hab. fi. 2010); Moje życie. Z ks. Dariuszem Oko rozmawia Piotr Litka (2014).

                   Artykuły tłumaczone na wiele języków: Dziesięć argumentów przeciw (2005) oraz Z papieżem przeciw homoherezji (2012).

                   Artykuły w książkach: Dyktatura gender (2014), Wygaszanie Polski (2015), Repolonizacja Polski (2016), Polskość jest przywilejem (2016).

 


19 stycznia 2016r. dwa tygodznie temu, 2018-12-03 1 9310 Drukuj
2015 - 2018 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2907 Woodall Rodgers Fwy.
Dallas, Texas / TX 75204-2739
Tel. 214-855-1384 / Fax 214-855-1309 / saintpeter@stpeterdal.com

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne

do góry