We are helping you to grow your faith

Pomagamy ci Rozwijać Twoją wiarę

OUR MISSION / Nasza Misja

We, the people of the Catholic Church of St. Peter the Apostle, we are called by Baptism to celebrate the presence of Jesus Christ in the Word and Sacrament. We are sent in peace to praise the Lord, sharing our gifts in service to others and inviting everyone to a deeper relationship with Christ. Inspired by our patron, we pray that all may become children of heaven.

Jako ludzie Kościoła Katolickiego Św. Piotra Apostoła, jesteśmy wezwani przez Chrzest do celebrowania obecności Jezusa Chrystusa w Słowie i Sakramencie. Jesteśmy posłani w pokoju, aby chwalić Pana, dzieląc się naszymi darami w służbie innym i zapraszając wszystkich do głębszej relacji z Chrystusem. Natchnieni naszym patronem modlimy się, aby wszyscy stali się dziećmi nieba.

Upcoming Events / Nadchodzące wydarzenia

Event title / tytuł wydarzenia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Event title / tytuł wydarzenia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Event title / tytuł wydarzenia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

WE NEED YOUR HELP

Please come and join, there’s always something to do! We nend people to help us maintan our Church, run religgion lessons and many other. We appreciate your support and generous! Without your help we could not exist.

POTRZEBUJEMY TWOJEJ POMOCY

Proszę przyjdź i dołącz, zawsze jest coś do zrobienia! Poszukujemy ludzi do pomocy w utrzymaniu naszego Kościoła, prowadzeniu lekcji religii i wielu innych. Dziękujemy za wsparcie i hojność! Bez Twojej pomocy nie moglibyśmy istnieć.

Our Services / nabożeństwa

Mass Times / Msze Swięte

Saturday Anticipatory Mass/ Sobotnia Msza Precyzyjna

  • 4:30 pm (English / angielski)
  • 6:00 pm (Polish / polski)

Sunday / Niedziela

  • 9:00 am (English / angielski)
  • 11:00 am (Polish / polski)

Weekdays, Tuesday – Friday / Dni powszednie, Wtorek – Piątek

  • 7:00 pm (English/angielski)
Confession /Spowiedź

Tuesday, Wednesday, Friday / wtorek, środa, piątek

  • 6:10 pm – 6:50 pm

Saturday / Sobota

  • 4:00 pm – 4:20 pm & 5:30 pm – 5:50 pm
Eucharistic Adoration / Adoracja Najświętszego Sakramentu

Tuesday, Wednesday, Friday / wtorek, środa, piątek

  • 6:00 pm – 6:55 pm
newspaper

Weekly bulletin / Tygodniowy biuletyn

You can find there the most important news from our Parish live / Znajdziesz tu najważniejsze wiadomości z naszego życia parafialnego

About Church / O Kościele

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.