Parish Bulletin

Biuletyn parafialny

Current bulletin / Bieżący biuletyn

Now online you can check and read all the most important news of about Parish life. 

Teraz także na naszej stronie internetowej możesz znaleźć najważniejsze wiadomości z naszego życia parafialnego.

We need your help /
Potrzebujemy Twojej pomocy

Please come and join, there’s always something to do! We need people to help us maintain our Church, run religion classes and many other. We appreciate your support and generous! Without your help we could not exist.

Proszę przyjdź i dołącz, zawsze jest coś do zrobienia! Poszukujemy ludzi do pomocy w utrzymaniu naszego Kościoła, prowadzeniu lekcji religii i wielu innych. Dziękujemy za wsparcie i hojność! Bez Twojej pomocy nie moglibyśmy istnieć.