cONTACT us

sKONTAKTUJ sIĘ

Contact us / Skontaktuj się z nami

Saint Peter the Apostle
Catholic Church
Kościół Katolicki
Świętego Piotra Apostoła

  +1 214-855-1384

  saintpeter@stpeterdal.com

  +1 214-855-1309

Get Directions / Wyznacz trasę

Saint Peter the Apostle
Catholic Church
Kościół Katolicki
Świętego Piotra Apostoła

  2907 Woodall Rodgers Fwy.

        Dallas, TX 75204

We need your help /
Potrzebujemy Twojej pomocy

Please come and join, there’s always something to do! We need people to help us maintain our Church, run religion classes and many other. We appreciate your support and generous! Without your help we could not exist.

Proszę przyjdź i dołącz, zawsze jest coś do zrobienia! Poszukujemy ludzi do pomocy w utrzymaniu naszego Kościoła, prowadzeniu lekcji religii i wielu innych. Dziękujemy za wsparcie i hojność! Bez Twojej pomocy nie moglibyśmy istnieć.