Altar Servers

Ministranci

Altar boy or altar server is a ministrant (Latin ministrare – to serve) is a person serving during liturgical celebrations. The altar servers are children and young persons who have already received their First Holy Communion and perform various ministries at the altar. While serving, the altar servers wear the appropriate dress: alb with cingulum

The activities of the altar include:

 • service directly at the altar
 • ministry in incensing
 • carrying a processional cross
 • carrying and serving the liturgical book
 • reading the Word of God (reader)
 • singing the responsorial psalm (psalter)
 • liturgical commentary (commentator)
 • responsibility for the entire liturgical celebration (ceremonial)

For more details regarding Altar Servers, please contact Parish Office or our Priest

Ministrant (łac. ministrare – służyć), to osoba posługująca w czasie celebracji mszy liturgicznych. Ministrantami są dzieci i młodzież, którzy przystąpili już wcześniej do Pierwszej Komunii św. i wykonują różne posługi przy ołtarzu. W czasie służby ministranci najczęściej ubierają odpowiedni strój: albę z cingulum.

Czynności ministranta obejmują:

 • posługę bezpośrednio przy ołtarzu
 • posługę przy okadzaniu
 • noszenie krzyża procesyjnego
 • noszenie i podawanie księgi liturgicznej
 • czytanie Słowa Bożego (lektor)
 • śpiew psalmu responsoryjnego (psałterzysta)
 • komentarz liturgiczny (komentator)
 • odpowiedzialność za całą celebrację liturgiczną (ceremoniał)

Więcej informacji o Ministrantach otrzymasz w Biurze Parafii lub bezpośrednio u księdza Proboszcza

Religious education

Katecheza

Adults faith formation

Formacja wiary dorosłych

Services

Nabożeństwa

Weekly Bulletin /
Cotygodniowy Biuletyn

You can find there the most important news from our Parish live

Znajdziesz tu najważniejsze wiadomości z naszego życia parafialnego