EVents

Wydarzenia

75th Anniversary of Knights of Peter Claver established at St. Peter the Apostle Catholich Church August 24, 1947.

December 11-12th, 2021 / December 11-12, 2021

Feast of Our Lady of Guadalupe / Święto Matki Bożej z Guadalupe

A brand new image of Our Lady of Guadalupe that was painted exclusively for St. Peter the Apostle in Dallas will be enthroned in the church:

W kościele zostanie intronizowany nowy obraz Matki Bożej z Guadalupe, namalowany specjalnie dla św. Piotra Apostoła w Dallas:

We need your help /
Potrzebujemy Twojej pomocy

Please come and join, there’s always something to do! We need people to help us maintain our Church, run religion classes and many other. We appreciate your support and generosity! Without your help we could not exist.

Proszę przyjdź i dołącz, zawsze jest coś do zrobienia! Poszukujemy ludzi do pomocy w utrzymaniu naszego Kościoła, prowadzeniu lekcji religii i wielu innych. Dziękujemy za wsparcie i hojność! Bez Twojej pomocy nie moglibyśmy istnieć.