About The Church

O KOŚCIELE

Our Church / Nasz Kościół

St. Peter the Apostle Catholic Church was founded by the Diocese of Dallas as the first African American Catholic Church in 1905. Today we serve a diverse and growing community from all over the Dallas area. St. Peter is a parish of Catholics devoted to celebrating the Kingdom of God as followers of Christ.

Kościół katolicki św. Piotra Apostoła został założony przez diecezję Dallas jako pierwszy katolicki kościół afroamerykański w 1905 roku. Dziś służymy zróżnicowanej i rozwijającej się społeczności z całego obszaru Dallas. Św. Piotr to parafia katolików oddana celebracji Królestwa Bożego jako wyznawcy Chrystusa.

church history / HistoriA Kościoła

Saint Peter the Apostle is the oldest African American Parish in the Diocese of Dallas. Established in 1905, the church is still a part of the State-Thomas Historical District.

Educational opportunities in Dallas for ex-slaves were few in the early 1900s. Many settled in Freedman’s Town which today is known as both the State-Thomas Historical District and Uptown. A former slave, Mary Stacker Jordan, lived with her husband, Valentine Jordan, in Freedman’s Town. Valentine Jordan worked for the Ursuline nuns as a carpenter and maintenance employee and, while there, observed the excellent care the students received from the sisters at the Ursuline Academy. He shared his observations with his wife Mary. Although Mary and Valentine were Baptist, they agreed that it would be good to have a Catholic church and school in their community of Freedman’s Town. Mary requested a meeting with Bishop Dunn, who was Bishop of the young Diocese of Dallas at that time. After Mary’s petition, Bishop Dunn agreed with the need for a Catholic Church and school in their area.

At this time in the young diocese, the construction of the new Sacred Heart Cathedral, today the Cathedral Santuario de Guadalupe, had recently been completed. The Old-Pro Cathedral on Bryan Street and Ervay Street was in the process of being disassembled. Bishop Dunn had the remains of the Old-Pro Cathedral moved to the corner of Allen Street and Cochran Street. It had 12 members. Years after the construction of St. Peter the Apostle, Mary Jordan converted to Catholicism and was baptized at St. Peter Catholic Church in 1927.

Three years later after St Peter Church was built, with the financial aid from Blessed Katherine Drexel, St. Peter Catholic School for Black children was established in 1908. The Holy Ghost Sisters from San Antonio, Texas staffed The Sister’s Institute school. The Sister’s Institute, later named St. Peter Academy, educated many African-American professionals in Dallas and elsewhere including Maxwell Murphy.

The neighborhood of State-Thomas Historical District experienced gentrification. The neighborhood began to disappear and the dominant African-American attendance at St. Peter the Apostle Catholic church began to dwindle. The loss of parishioners at St. Peter the Apostle Church was also due to the impact that gentrification had on Saint Peter School which closed in 1987. Today the renovated school remains in its original location, next to the church, now named Notre Dame School at St. Peter. After gentrification, many generational parishioners continued attending St. Peter the Apostle, as do third and fourth generation parishioners today.

During this time that both the church and school were experiencing a loss due to gentrification, Bishop Thomas A. Tsheope requested a meeting with St. Peter the Apostol Pastoral Council. The Bishop approached the African-American council and community about a small group of Polish immigrants in need of a temporary place to worship. The African-American parishioners agreed to welcome the Polish immigrants to St. Peter the Apostle. In February of 1985, the Society of Christ Fathers from Poland assumed pastoral care of St. Peter the Apostle.  Today, Saint Peter the Apostle provides mass in both English and Polish.

Św. Piotr Apostoł jest najstarszą afroamerykańską parafią w diecezji Dallas. Kościół, założony w 1905 roku, jest nadal częścią Państwowego Okręgu Historycznego Thomasa.

Możliwości edukacyjne w Dallas dla byłych niewolników były niewielkie na początku XX wieku. Wielu osiedliło się w mieście Freedmana, które dziś znane jest zarówno jako dzielnica historyczna State-Thomas, jak i Uptown. Była niewolnica Mary Stacker Jordan i jej mąż Valentine Jordan mieszkali w Freedman’s Town. Valentine Jordan pracowała dla sióstr Urszulanek jako stolarz i konserwator. Pracując tam zwracał uwagę na doskonałą opiekę, jaką uczennice otrzymały od sióstr Urszulanek w Akademii Urszulanek. Swoimi spostrzeżeniami podzielił się z żoną Mary. Chociaż Maria i Valentine byli baptystami, zgodzili się, że dobrze byłoby mieć kościół katolicki i szkołę w ich społeczności Freedman’s Town. Mary poprosiła o spotkanie z biskupem Dunn, biskupem młodej diecezji Dallas. Po petycji Maryi biskup Dunn zgodził się z nią, że istnieje potrzeba kościoła katolickiego i szkoły w rejonie Freedman’s Town.

Weekly Bulletin /
Cotygodniowy Biuletyn

You can find there the most important news from our Parish live

Znajdziesz tu najważniejsze wiadomości z naszego życia parafialnego

Services / Nabożeństwa

Mass Times / Msze Swięte

Saturday Anticipatory Mass/ Sobotnia Msza Precyzyjna

  • 4:30 pm (in English / po angielsku)
  • 6:00 pm (in Polish / po polsku)

Sunday / Niedziela

  • 9:00 am (in English / po angielsku)
  • 11:00 am (in Polish / po polsku)

Weekdays: Tuesday, Wednesday, Friday / Dni powszednie: Wtorek, Środa, Piątek

  • 7:00 pm (in English / po angielsku)

Weekdays: Thursday / Dni powszednie: Czwartek

  • 7:00 am (in English / po angielsku)
Confession /Spowiedź

Tuesday, Wednesday, Friday / wtorek, środa, piątek

  • 6:10 pm – 6:50 pm

Saturday / Sobota

  • 4:00 pm – 4:20 pm & 5:30 pm – 5:50 pm
Eucharistic Adoration / Adoracja Najświętszego Sakramentu

Tuesday, Wednesday, Friday / wtorek, środa, piątek

  • 6:00 pm – 6:55 pm

Our Priest / Nasz Ksiądz

Rev. Jacek Wesołowski S.Ch.
Ksiądz Proboszcz Jacek Wesołowski

Our Staff / Nasza Załoga

People engaged in our parish / Osoby zaangażowane w prowadzenie parafii

Jadwiga Wasilewski

President of Pastoral Council  /Przewodniczący Rady Duszpasterskiej i Dyrektor katechezy (Polski) 

 

palenikj@gmail.com

Marcella Savala-Hamilton

Vice-President of Pastoral Council / Vice Przewodnicząca Rady Parafialnej

 Faith Formation Director / Dyrektor Katechezy

 

 

marsavham@yahoo.com

Linda Dugo

Financial Council Chair & Business Office Manager / Przewodniczący rady finansowej i Administracja Biura Parafii

 

lmd.dallas@gmail.com

Wiesława Rybaków

Usher coordinator / Lektor  (Polski)

wieslawarybakow@gmail.com

Mary Jane Drndak

mjdrn@aol.com

Winona Smith

Usher coordinator / Lector (English)

winona.smith@metrocarservices.org

Myrna Dartson

Director of Music Liturgy

 

mdartson@airmail.net

Living Rosary / Żywy Różniec

Aleksanrda Adamska

Małgorzata Roman

Kasia Trybak

Helena Worobiec

Zdzisław Worobiec

Halina Samczuk

Mary Jane Drnak

Anna Joy

Anna Kuś

Janina Wysocka

Bolesław Wysocki

Mateusz Roman

Elżbieta Woluska

Marzena Jabłońska

Helena Garczyńska

Ewa Sobieska

Krzysztof Sobieski

Agnieszka Skwarczyńska

Anna Saddina

We need your help /
Potrzebujemy Twojej pomocy

Please come and join, there’s always something to do! We need people to help us maintain our Church, run religion classes and many other. We appreciate your support and generosity! Without your help we could not exist.

Proszę przyjdź i dołącz, zawsze jest coś do zrobienia! Poszukujemy ludzi do pomocy w utrzymaniu naszego Kościoła, prowadzeniu lekcji religii i wielu innych. Dziękujemy za wsparcie i hojność! Bez Twojej pomocy nie moglibyśmy istnieć.

Safe Enviroment Program / PROGRAM BEZPIECZNE ŚRODOWISKO

St. Peter the Apostle Church is committed to adhering to the Diocesan requirements of the Safe Environment Program. 

To report contact Texas Abuse Hotline at 1-800-252-5400 or Dallas Diocesan Director Brenda Martinez at 214-379-2812, bmartinez@cathdal.org or parish Safe Environment Officer – Sylvia Mendez @sdmendez1@gmail.com.

All volunteers and staff must comply with Diocesan policy and programs with implementing the Safe Environment Program in order to serve in a volunteer/leadership capacity.

                     

Mrs. Sylvia Mendez  – Safe  Environment Officer

sdmendez1@gmail.com

Kościoł Św. Piotra Apostoła zobowiązuje się do przestrzegania diecezjalnych wymogów Programu Bezpieczne Środowisko. 

Wszyscy wolontariusze i pracownicy będą przestrzegać polityki i programów diecezjalnych, wdrażając Program Bezpieczeństwa i Środowiska.