Support Our Church


Your generous support is greatly appreciated.
St. Peter the Apostle Catholic Church is a 501 (c) 3 charitable foundation. All donations are tax-deductible.

Bóg zaplać za Wasze hojne donacje.
Kościół katolicki Św. Piotra Apostoła jest 501 (c) 3 organizacja charytatywną. Wszystkie donacje można odliczyć od podatku.

$
Personal Info

Donation Total: $10.00